Projektstart 2015-10-10

Projektet startades av Jenny Richards.

Skrivet av: Jenny Richards

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun