Alice och Harriet går i pension

Året är 2087 och Alice och Harriet firar att de går i pension.

Filmen deltog i kortfilmsantologin Samhällssår, http://www.samhallssar.se/

Skrivet av: Sarah Gampel

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun