Projektstart 2015-10-05

Projektet startades av Konrad Patocs.

Skrivet av: Konrad Patocs

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun