Kontakt

Filmbasen Alby

Besöksadress:
Rotemannavägen 29
145 57 Norsborg

Postadress:
Stockholms läns landsting
Kulturförvaltningen
Film Stockholm/Filmbasen
Box 38204
100 64 Stockholm

[email protected]

Se under personal för respektive kontaktperson.

.........

Film i Västmanland
Box 1093
Vasagatan 20a,
721 27 Västerås

Ann-Charlotte Wedérus, enhetschef Kulturutveckling Region Västmanland. [email protected]

Emelie Wallgren, kontaktperson för Film i Västmanland. [email protected]

www.ltv.se/film

Karta till Film i Västmanland

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun