Rowdy's Ranch

Rowdy's Ranch är en kortfilm på gränsen mellan dokumentär och fiktion som undersöker manliga stereotyper.

Skrivet av: Sandra Isacsson

Relaterade filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun