Projektstart 2012-04-27

Projektet startades av Sandra Isacsson.

Skrivet av: Sandra Isacsson

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun