Projektstart 2015-03-08

Projektet startades av Cristine Berglund.

Skrivet av: Cristine Berglund

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun