Elkraft

Du saknar Flash-innehåll som borde synas här. Kanske kan din webbläsare inte visa det, eller också startades det inte ordentligt.

Ett bild- och ljudkollage på temat kraft.
Bild: Tommy Forsberg, Mika Wiborgh
Ljud: Natalia Medina, Maria Mogren, Hanna Widgren

Skrivet av: Natalia Medina

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun