Vindsmekaren

Roy är en gammal man som drömmer om att vara poet, men hans fru kommer ständigt in i hans fantasi
och drar honom tillbaka till deras gråa vardag.
Vindsmekaren är en rolig film som bjuder på tanken att det är aldrig försent!

Director: Natalia Figueroa
Production: Ofokus
Editor: Isak Martinsson
Sound: Abraham Willey
Musik: Juhana Lehtiniemi

Skrivet av: Isak Martinsson

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun