Återklippning

Återklippning är vilande och har inga nya tillfällen planerade.

***

Återklippning är Filmbasens nya filmklubb för feedback. Tanken är att man som filmskapare ska få chansen att visa upp sitt ännu inte helt färdigställda projekt och sedan få återkoppling på det, både från den närvarande publiken och från en eller flera speciellt inbjudna, mer rutinerade gäster. Önskan är att detta ska kunna leda till värdefulla insikter som förhoppningsvis kan bidra till att man kan utveckla filmen i fråga,  men även ge något som man kan plocka med sig till framtida projekt.


Engagerad publik under en av Återklippningkvällarna.

Under tidigare Återklippningar har bland andra regissören och manusförfattaren Maria Eriksson gett feedback till Bella Bryngelson och Sebastian Lagerkvist. Amanda Adolfsson gav feedback till Tuna Özer opch Lina Berger. Under STOCKmotion hade vi en special-Återklippning där Anders Hazelius gav feedback till Simon Vahlne.


Amanda Adolfsson och Tuna Özer under Återklippning våren 2015.


Maria Eriksson ger feedback till Bella Bryngelson under Återklippning våren 2015.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun