Månadens filmare 783

Olof är en spännande filmare som har många intressanta filmprojekt på gång. Just nu klipps filmen "På bar gärning" som handlar om ett ambivalent möte mellan två vänner. Denna film genomförs med stöd av Filmbasen. Dessutom vill vi gratulera Olof till att han kommit in på DI:s regilinje!

Läs mer: Olof Leth
Skrivet av: Samuel Sjöblom

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun