Projektstart 2011-11-04

Projektet startades av Yang Tingting.

Skrivet av: Yang Tingting

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun