Ur askan - första utkast på monolog

Detta är alltså monologen vi kommer att ha med i filmen, men här med blott en av våra skådespelare - Malou Zilliacus. Detta är alltså inte i närheten av den färdiga produkten, utan är mer tänkt att skänka stämning och inspiration inför den färdiga filmen - där vi planerar att ha med många fler skådespelare som läser monologen.

Tillhör projekt: Ur askan
Skrivet av: Dev Karnal Fridén

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun