#Taställning

Den 25 nov 2014 på internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, släppte jag min kampanjfilm för Svenska FN-förbundet. Syftet var att uppmärksamma dagen och få folk att en gång för alla #Taställning mot våld mot kvinnor. Detta är den första filmen jag producerat, regisserat, filmat och skrivit manus till.

Skrivet av: Begonia Randhav

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun