FOTOGRAF och Ljudtekniker sökes

1 inlägg / 0 nya
FOTOGRAF och Ljudtekniker sökes
Målgrupp: Fotograf, Ljud

Hej! Jag heter Victoria Verseau och studerar på Kungliga Konsthögskolan (Mejan) i Stockholm.
Just nu är jag i full gång med förproduktionen inför ett filmprojekt som går under arbetsnamnet "ÖVNINGEN". Jag behöver en fotograf och en ljudtekniker. Det rör sig om 2 dagar, högst 16 timmar - måndag den 8:e dec från kl 14:00 och Onsdag den 17:e december från kl: 08:00.
Det finns tyvärr inga pengar i projektet, men du får en symbolisk summa på 500 kr. Om det kommer in pengar retroaktivt delar jag givetvis ut löner i första hand.
Vi kommer jobba med en Black Magic Kamera och rigg. Jag vill eftersträva ett följsamt organiskt foto och ljud, angränsande till dogma-stilen, för enkelhetens skull. Då kan vi "dyka in" i intressanta situationer som uppstår i improvisationen.

Synopsis:
Fem personer träffas en kväll för att utföra en övning som ska ge dem verktyg för att lättare kunna hantera samhället de lever i. De har alla en historia som gör det svårt för dem att klara av vardagen.

Draperierna dras för fönstren och rummet där övningen äger rum blir en metafor för samhällets struktur och hur den försvårar möjligheten att få perspektiv på saker, då man hamnar i förutbestämda roller och system. Även här, i den lilla skalan, uppstår maktskillnader mellan individer och stämningen blir allt annat än lättsam.

Projektet är av experimentell karaktär.
Jag vill rucka på de konventionellt avgränsade och hierarkiska arbetsrollerna inom filmproduktion.
Alla ska ha möjlighet att påverka projektet, genom diskussion under produktionen. Vi arbetar utifrån synopsis, ett mer detaljerat manus finns inte utan skådespelarna improviserar utifrån sina roll-karaktärskort och några hållpunkter. Regissören tar upp intressanta saker som kommer upp under improvisationens gång och genom diskussion går vi vidare åt det håll som verkar intressant.

/Victoria

MvH/ Victoria Verseau

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun