Swarming Flocks of Light (2009)

Sound and image collage that is part of the ongoing installation and performance project 'Endymion'
-made with both original and found footage.

Tillhör projekt: Darkling, I Listen.

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

www.filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms Läns Landsting och Botkyrka kommun © Stockholms Läns Landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun