Projektstart 2011-06-01

Projektet startades av Fredrik Cederberg.

Skrivet av: Fredrik Cederberg

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun