"Idol-My" Del 1

WALRAFF. Ifrågasättande: Förnedringskultur- Ett nutida koncentrationsläger i medialjus. Sverige säljer ut media där 3 jurypersoner med tillsatt makt och fri yttranderätt får välja, håna eller skratta åt en ung människas kamp om sina drömmar.

Karaktär: My Berg, 22 år. Under IDOL-sökningen 2010 blir hon sågad och kommenterad på sina kläder, sitt kroppspråk och svett.

Skrivet av: Marina Nyström

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun