The Story About Galagowear - Teaser

During a period in October 2010, the filmmaker Nikeisha Andersson documented the two brothers, the founders of the brand Galagowear

This is a teaser of the upcoming documentary "The Story About Galagowear"

http://www.galagowear.com

http://www.facebook.com/pages/Nikeish...

Music by ProfessorP & Dj Akilles - http://www.proandak.com/

Skrivet av: Nikeisha Andersson

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun