Perreo Movement part 1

Skiss för Perreo Movement,
Filmat på Kuba 2009 och 2010.
Projektet är fortfarande pågående.

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun