ATG 2009

Reklamfilm som jag var delaktig i att göra post-production i. Tre klipp gjorda i shake.

Skrivet av: Andreas Eidhagen

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun