ATG 2009

Reklamfilm som jag var delaktig i att göra post-production i. Tre klipp gjorda i shake.

Skrivet av: Andreas Eidhagen

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun