Minnen Från Göteborg

Baserad på intryck från händelserna i Göteborg 2001.

Skrivet av: Annika Busch

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun