Kön handlar inte om kön

Filmen är ett personligt ifrågasättande av tvåkönsnormen och belyser ämnet via fyra personer som på något sätt ställt sig utanför den.

Skrivet av: Lisa Forslund

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun