"Den funna vägen"

Ett personporträtt om att finna sig själv, sin identitet när man är född i ett land men har rötter i ett annat.

"A biography about finding yourself, finding your identity when you are born in one country but has roots in another country".

Tillhör projekt: BORTOM DET SYNLIGA
Skrivet av: Solár Avagian

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun