Projektstart 2014-05-04

Projektet startades av Namo Safideen.

Skrivet av: Namo Safideen

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun