Ett hus för alla

En dokumentärfilm om kampen för Aspuddsbadet och Rinkebyhuset, två hus som hotas av rivning och om ortsinvånarnas kamp mot nedrustningen av den offentliga sektorn.

Av Analisa Aguilar och Johan Lektorp 2009

Skrivet av: Analisa Aguilar

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun