Siri - videoinstallation

Du saknar Flash-innehåll som borde synas här. Kanske kan din webbläsare inte visa det, eller också startades det inte ordentligt.

Verkbeskrivning: Under 10 minuter blir Siri, 12 år filmad framifrån (halvkropp) och
från sidan (närbild) samtidigt. De två vinklarna är statiska och oföränderliga under
videons gång. Det synliga rummet är endast grått fondpapper, som referens till en
fotografstudio. Instruktionerna hon får av mig är att bara sitta där under tio minuter, inte resa sig upp
och inte heller prata. Presentationen av videon är en diptyk med två videoprojektioner
intill varandra, videon filmad från sidan och den filmad framifrån, båda i synk och
utan klipp. Hastigheten ändras vid några tillfällen, det är knappt märkbart men om
man är uppmärksam så ser man det. Vid ett annat tillfälle går de två projektionerna ur
synk för att efter 5 sekunder gå in i synk igen. Jag ville vid några ställen just bryta den dokumentära
anspelningen som finns i ”Siri”. Med hjälp av hastighetsmanipulation och osynket
som plötsligt dyker upp väcka en subtil fråga om tron på vad vi ser.
"Siri" är ett undersökande av just porträttet och dess vilja att "fånga" en person. Vad händer när ett porträtt inte består av ett fruset ögonblick längre, utan får pågå under en längre tid? Under den
tiden ändras ständigt bilden av personen framför oss i en mängd skiftande uttryck.
Även om det handlar om små nyanser så tvingas betraktaren förhålla sig till
skiftningarna. Den bild som vi hunnit skapa oss om personen blir ständigt utbytbar. "Siri" visades på Liljevalchs Konsthall, Vårsalongen 2008.

Skrivet av: Mikaela Krestesen

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun