Projektstart 2013-04-30

Projektet startades av Joakim Thörn.

Skrivet av: Joakim Thörn

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun