Pure Fiction

 

Några av deltagarna i Pure Fiction omgång 2: Amanda Kernell, Maria Eriksson, Lovisa Sirén, Fanni Metelius och Jonna Nilsson.

PURE FICTION är ett 1-årigt program för dig som är regissör, kvinna och som arbetar med, har en idé till, eller planerar ett större projekt inom fiktion (film/tv/transmedia). Programmet ger dig möjlighet att utveckla både ditt projekt och din egen kompetens.

Under ett år arbetar du i en grupp bestående av sex regissörer, tre från Skåne och tre från Stockholmsregionen. Hela gruppen träffas minst tre gånger under året, de mindre grupperna i Skåne och Stockholm träffas ungefär en gång i månaden. Under hela processen får du handledning individuellt och i grupp av din regionala processledare, i Skåne eller Stockholm, och av konsulter enligt dina önskemål. Som deltagare får du möta viktiga personer i film- och mediabranschen och du får ta del av exklusiva workshops.

Ansvariga för urval och innehåll:
Stockholm,  Anne-Marie Söhrman Fermelin,
[email protected], 070-4842278
Skåne, Hanna Sohlberg, [email protected], 0737-071004    

Koordinator för Pure Fiction:
Åsa Segerstedt Falewicz, asa.segerstedt.falewicz.filmstockholm.sll.se, 0704842276

www.filmstockholm.sll.se

www.filmbasen.se

www.filmiskane.se

www.boosthgb.se

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun