The Journey of a Man (Trailer)

Vårt projektarbete i vi gjorde i trean på gymnasiet. Filmades utan budget.

Tillhör projekt: Människorov (Arbetstitel)
Skrivet av: Léon Ohrling

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun