STHLM Debut

STHLM Debut är en satsning riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Det är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms internationella filmfestival. Huvudfinansiär är Stockholms läns landsting.

Varför STHLM Debut?
STHLM Debut har startats som ett steg för att behålla och stötta talangerna i regionen. Målet är att skapa ett nätverk för talangfulla filmare och ge dem stöd på vägen fram till deras långfilmsdebut.

STHLM Debut är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms filmfestival.

Hur går det till?
STHLM Debut består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiska insatser som t.ex. workshops och coaching. Vid varje deadline
väljer STHLM Debut ut 2 - 4 projekt att arbeta med under projektperioden på 1,5 år. När ett projekt valts ut till STHLM Debut tas en individuell utvecklingsplan fram för projektet, om vad deltagarna har för behov och hur stöden inom STHLM Debut ska användas.

Läs om hur du söker STHLM Debut och vilka riktlinjer som gäller

Ladda gärna ner våra STHLM Debut-skrifter där projekten presenteras:
Omgång 1-3
Omgång 4-5

Kontakt:
Filmregion Stockholm Mälardalen, Beata Mannheimer, [email protected]
Filmbasen, Anne-Marie Söhrman Fermelin, 
[email protected]

Projektet stöds av Stockholms läns Landsting

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun