Projektstart 2009-05-15

Projektet startades av Isabel Lutz.

Skrivet av: Isabel Lutz

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun