International Lovemaker / Invader Ace

Directed by Kevin Luna
Cinematography by Niclas Tornblom
Sound by Mattias Valenca

Skrivet av: Kevin Luna

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun