"RFSL" reklam

Reklam för RFSL. Gjord i samarbete mellan Stockholms Dramatiska Högskola och Forsbergs reklamskola. En parafras på Roy Anderssons "En kärlekshistoria".

1:a pris på the Porsche Awards 2012.

Regi: Maria Eriksson
Copy: Katarina Macli och Sofia Polvi
Foto: Annika Busch
Klippning: Julian Antell
Ljud: Calle Buddee Roos
I rollerna: Edvin Endre och Micel von Plenker-Tind.

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun