Valia Phyllis Zwart

Projektroller: Producent/prod.ledare
  • Postort: 0468

Produsent

Utbildningar

Film

Filmografi

Film

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun