Shazi Özdemir

Projektroller: Fotograf

Filmfotograf

Utbildningar

Kulturamas filmutbildning, folkhögskola, 2012, Stockholm

Filmografi

Studio, Dokumentär, pågående, A-foto

Shop, Långfilm, pågående, A-foto

Främmande, kortfilm, 2017, A-foto

Turkkiosken, kortfilm, 2016, A-foto.

Blatten, kortfilm, 2016, A-foto

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun