Petra Coppla Dahlberg

Projektroller: Regissör
  • Postort: Nacka

Regissör, fotograf

Utbildningar

Journalistik med inriktning på foto, 2007, Stockholm

Filmregi Stockholms Dramatiska Högskola, 2017, Stockholm

Filmografi

The Cleansing Ceremony, experimentell dokumentär, 2019, regi, foto, klipp

Bror, experimentell dokumentär, 2018, regi, foto

Rosales, experimentell dokumentär, 2018, foto, klipp

Be young, have cancer, cheat death, dokumentärserie, 2017, foto

Länge leve laven, dokumentärfilm, 2011, ljud

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun