Pella Kågerman

Projektroller: Regissör
  • Postort: Stockholm

Har just avslutat en kortfilmstrilogi om internetsex.

Har nu lämnat ämnet och gått vidare.

Utbildningar

Fri Konst, Kungliga Konsthögskolan

Baskurs i film, Dramatiska Institutet

Filmografi

Supportern, fiktion, 2011, regi & manus

Volcano Dreams, fiktion, 2010, regi

A Day In The Country, fiktion, 2010, regi

Sexy Times, fiktion, 2009, regi & manus

Body Contact, fiktion, 2008, regi & manus

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun