Nea Asphäll

Projektroller: Fotograf

Fotograf och B-foto inom reklam, långfilm och TV.
Verksam i Göteborg och Stockholm.

Utbildningar

Filmfotograf, Stockholms Dramatiska Högskola, 2018

Filmografi

Se hemsida ovan.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun