Moa Lönn

Projektroller: Producent/prod.ledare, Regissör, Animatör, Manusförfattare, Fotograf

”En keramiker gör leranimation”

Under 2006 började jag undersöka leranimationen som ett för mig nytt sätt att berätta i lera. Filmen har gett mig ytterligare möjligheter att uttrycka mig i lera, att arbeta med ett händelseförlopp, med rörelser och berättelser. I mitt konstnärliga filmarbete sammanlänkar jag två världar – det klassiskt keramiska konsthantverket och den nyare, numera digitala, animationstekniken. Jag skapar en syntes mellan animationen och konsthantverket, där materialet och innehållet i filmen korsbefruktar varandra. Mitt arbete kombinerar lerans förmåga att berätta en dramaturgisk historia, både i tredimensionell form och i filmens tidsmässiga händelseförlopp. Det utmynnar i både rumsliga tredimensionella "leranimerade" skulpturer och i platta korta filmer, (som visas på skärm).

Mina filmer är korta nedslag i vardagen - dagboksnotater, som utgörs av små scener och betraktelser från min verklighet. Genom att använda ett fritt och öppet berättande ger jag möjlighet till associationer och tolkningar hos betraktaren.

Utbildningar

Masterutbildning, Keramik/Glas Konstfack , Stockholm 2009

Filmografi

Stills and Motions, leranimationer 2006, Konstnär; keramiker och animatör

Days of our lives, leranimerade installationer, 2009 Konstnär; keramiker och animatör.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun