Mirjam Gelhorn

Projektroller: Producent/prod.ledare

Efter en lång karriär som journalist och redaktör för olika kulturtidskrifter och böcker, och som producent för visningsnätverket Doc Lounge Stockholm och kulturevenemang började jag att arbeta med Momento Film 2013. Där jobbar jag med utveckling och som producentassistent av flera titlar som bland annat: MADRE av Simón Mesa Soto, (nominerad i den officiella sektionen för kortfilm, Cannes 2016), VINTERBOJ av Frida Kempff (Best International Documentary NIFF, 2015) och nu bioaktuella SKÖRHETEN av Ahang Bashi.
Jag har även jobbat inom konstvärlden, bland annat på Bonniers Konsthall och studerat på Kungliga konsthögskolan. Sitter i styrelsen för Doc Lounge Stockholm.

Utbildningar

Seendets historia, interdiciplinär kurs på masternivå för yrkesverksamma konstnärer,

fotografer, arkitekter och skribenter, Kungliga Konsthögskolan, 2013, Stockholm

Filmografi

Ouaga Girls, dokumentär, 2017, producentassistent

Madre, fiktion, 2016, producentassistent

Skörheten, dokumentär, 2016, producentassistent

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun