Mikael Lindahl

Projektroller: Producent/prod.ledare, Regissör, Fotograf, El/passare, Klippare, Postprod./bild
  • Postort: Malmö
  • Telefon: 0705689558
  • Produktionsbolag/företag: RåFILM

Jag heter Mikael Lindahl och är uppvuxen i Åmot och Sunne i Värmland, född 1983 och är yrkesverksam som filmare och bildkonstnär. Jag är utbildad på kungliga konsthögskolan där jag tog en master i fri konst 2012. Nu mera är jag bosatt i Malmö där jag är aktiv i filmkollektivet Råfilm. Jag har en bakgrund i skulptur och mellanformats fotografi, vilket upp tog min första studietid på konsthögskolan. Inför en utställning på wanås skulpturpark 2010 började jag dock att använda mig av film som konstnärligt medium. Jag intresserade mig speciell naturfilm. Det ledde senare till en fiktiv naturfilm med titeln Mulldjuret, där jag med naturfilmsestetik försökte dekonstruera naturfilmsgenren. Filmen blev till mitt examensarbete på konsthögskolan och något år senare blev den visad i SVT på första april.
Efter konsthögskolan har jag dragit mig allt mer mot att arbeta med dokumentärfilm. Parallellt med filmen jag presenterat ovan så arbetar jag en vidare utveckling av min förra film. Filmen som går under namnet Naturlig(k)t, är en dokumentär där jag vill utforska hur synen på natur formas av upphovspersonens sociala och kulturella bakgrund då denna sätter sig i positionen att avbilda natur. Ambitionen är att belysa varför vi tolkar natur på ett vist sätt och undersöka om vårt tolkande av natur fungerar som laboratorium för sökandet efter vår mänskliga identitet.

Utbildningar

Dok-huset, dokumentärfilmsutbildning, Skurups Folkhögskola, 2014 (jan-dec)

Masterexamen i fri konst, Kungliga konsthögskolan, 2012, Stockholm

Filmografi

Före jorden blev blå, dokumentär, 60 minuter, under produktion, regissör

Naturlig(k)t, dokumentär 60 minuter, under produktion, regissör

Mulldjuret, fiktion, 2012,14 minuter, regissör.

Architecture of an atom, Juliacks, fiktion, 2014, 60 minuter, fotograf, färgsättare

Foundation after a buildning, fiktion, 2010, 10 minuter, regissör

Strax utanför Nyköping, fiktion, 2010, 3 minuter, regissör

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun