Matilda Strand

Skådespelare och Musikalartist.
Född 1992, uppväxt i Stockholm.

Utbildningar

Stockholm musikalartist utbildning, BASE23, 2013-2016, Stockholm

Musikalutbildning, SMI (Stockholms musikpedagogiska institut), 2012-2013, Stockholm

Filmografi

Lili ser dig, drama/thriller, 2018- under produktion, skådespelare

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun