Matilda Mattisson

Projektroller: Producent/prod.ledare

Biljettansvarig Stockholms filmfestival 2012
Producent för Stockholms filmfestival JUNIOR 2012

Utbildningar

Filmografi

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun