Malin Pettersson Öberg

Projektroller: Regissör, Manusförfattare, Klippare

Malin Pettersson Öberg (f. 1979 i Falun) är en svensk bildkonstnär och filmskapare verksam inom flera media. Hon innehar en master i konst från Konstfack (2007) och har studerat videokonst och experimentell film vid EnsAD i Paris och Kungl. konsthögskolan i Stockholm (2011). Pettersson Öbergs praktik handlar i grunden om att pröva, förskjuta och omvärdera olika ordningar och synsätt. Hon använder essän som format för att undersöka hur vi upplever tid och rör oss mellan platser och kulturella eller nationella identiteter. I en värld av ständigt översättande samlar hon eget och approprierat text- och bildmaterial som sätts samman till nya flöden och berättelser. Sedan 2007 har Pettersson Öberg medverkat i screenings och utställningar i Sverige och internationellt, bl.a. på Kalmar konstmuseum och Uppsala konstmuseum (2016), Konstnärsnämnden (2015) och Bonniers Konsthall (2007, 2011), Dalarnas museum (2013), Svenska institutet i Paris (2012) och som del av Filmforms program i International Short Film Festival Oberhausen (2014, 2016). Hon arbetar som lärare på Nyckelviksskolan och är sedan 2010 medorganisatör till ateljéföreningen och projektrummet Slakthusateljéerna i Stockholm, liksom ingår i styrelsen för Nordiska konstförbundet.

Utbildningar

Projektprogram för yrkesverksamma konstnärer, videoavdelningen, Kungl. konsthögskolan, 2010-2011 (1 år), Stockholm

Master + Bachelor degree i fri konst (med bl.a. kurser i foto, klippning, ljus, ljud, animation, film- och videohistoria), Konstfack, 2002-2007, Stockholm

Erasmus-utbyte (1 termin) på videoavdelningen, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, 2007, Paris

Filmografi

Precarious Spaces Radiant Days, experimentell dokumentär/essä, 2016, regi mm

Att läsa glaset (Reading Glass), experimentell dokumentär/essä, 2015, regi mm

Journal of Earth Sciences, experimentell dokumentär/essä, 2015, regi mm

Everyday Archives II (Flyers 1998-2008), experimentell dokumentär/essä, 2013, regi mm

Paris - An Orbit Portrait, experimentell dokumentär/essä, 2011, regi mm

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun