Malin Hildursson

Projektroller: Fotograf

Jobbar med kamera- och ljusuthyrning, filmar kortfilmer på fritiden

Utbildningar

Fotografi HFF

Konst Valands konsthögskola

Även kurser i drama och stunt

Filmografi

Diverse kortfilmer och konstvideos

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun