Line Postmyr

Projektroller: Producent/prod.ledare

Jag är producent och har jobbat i USA under många år. Nu är jag Managing Director på ett spännande produktions bolag i LA.

Filmtips: Tillsammans, Lives of Others, Prescious, plus många fler...

Utbildningar

Filmografi

millioner (ok, en liten överdrift...) musik videos, reklam filmer, kort filmer och några dokumentärer

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun