Katja Uneborg

Projektroller: Producent/prod.ledare

Har arbetat inom film och visningsfrågor i drygt 10 år, senast som producent & konstnärlig ledare för Bio Rio. Jag har varit delaktig i flera svenska indiefilmers distribution och lansering utifrån ett biografperspektiv. Drivit ett 2-årig projekt i samarbete med SFI hur kvalitetsfilm ska nå en bredare publik i Sverige. Samt har på uppdrag av Filminstitutet varit referensgrupp för handläggning av publik- och biografstöd. Aktuellt projekt är som producent för dokumentären Radius.

Utbildningar

Filmografi

Radius, dokumentär, 2017/18 - producent

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun