Johanna Schubert

Projektroller: Animatör

Jag är animatör och arbetar främst med ler, dock och cut-outanimation. Jag jobbar även med digital animation i program som After Effects.

Filmtips: undefined

Utbildningar

Allmän linje, Nyckelviksskolan, -99, stockholm

måleri, Gerlesborgsskolan, -00, stockholm

Multimedial webproduction, NTI-skolan, -02, stockholm

Animation och experimentfilm, Diagonalakademin,-08, stockholm

Filmografi

Historiapolisen, animation, -08, tio animationer om historiska personer till en programserie för Utbildningsradion

Musiken har landat, animation,-09, ansvarig för en stor del av produktionen av en helanimerad programserie för Utbildningsradion

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun