Johan Hagvil

Projektroller: Producent/prod.ledare, Klippare, Postprod./bild

Mer info: johanhagvil.se

Utbildningar

Filmografi

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun